Delta i vårt konstlotteri!

Stöd föreningen Ljusstråk genom vårt konstlotteri – med många spännande vinster!

Konstlotteriets vinster visas i samband med samlingsutställningen i Bryggeriet.

Lottförsäljning sker hos konstnärerna och i samlingsutställningen. Dragning sker ca 10 dagar efter Ljusstråk.

Vinnarna är kontaktade.

 

Du som cyklar har möjlighet att vinna i Ljusstråks konstlotteri, se sid 31 i broschyren.