Föreningen

Den ideella föreningen Ljusstråk

Org nr 802436-2033

Ljusstråk är ett nätverk med konstnärer och artister som träffas flera gånger per år.

Ljusstråk är också ett evenemang första hela helgen i september med öppna ateljéer, konst, musik, dans och teater.

Nätverket och evenemanget startades 2001 och Ljusstråk kommer 2023 att genomföras för 23:e gången.

Föreningen bildades 2007.  Det är en ideell och opolitisk förening med konstnärer, konsthantverkare, scenartister, musiker, dansare, författare, poeter och gallerister med säte i Nora med omgivningar, i Örebro län.

Föreningen har 2023 ca 100 medlemmar.

Ljusstråk är ett samarbete mellan Den Ideella Föreningen Ljusstråk och Nora kommun. Nora kommun sköter bland annat marknadsföring och praktisk administration.

Medlemskap och inval

Har du anknytning till Nora eller har du varit utställande gäst två gånger? Då är du välkommen att söka medlemskap  i den ideella föreningen Ljusstråk! Ansökan kan endast ske under mars månad. Ansökan annan tid än angiven period handläggs inte.

Invalsförfarandet går i korthet till på följande sätt:
De som vill bli medlemmar i föreningen och även medverka i Ljusstråk ska lämna in tre verk ur de senaste två årens produktion och fylla i ett formulär här på hemsidan. Var noga i ditt urval av dessa tre verk så att de blir representativa för ditt konstnärliga uttryck och teknik. Var även noga med hur dina verk presenteras. Vid ett medlemsmöte i april visas konstverken – med dolda signaturer och utan presentation av den som gjort verken. Medlemmarna ger ett ja eller ett nej till inval.

INVAL 2024 :

Ansökningsblanketten syns bara på hemsidan under ansökningsperioden till och med 30 mars.

2024 inval sker hos Cafe Slottspigorna. Inlämning av verk sker kl. 8-14 tisdag 2 april och 9-18 torsdag 4 april.

Invalsutställningen med medlemmarnas röstning pågar kl 12-16 lördag – söndag 6-7 april. Digital omröstning från kl 12 lördag 6:e till söndag 7 :e kl 16.

De sökande kommer att meddelas per e-post omedelbart efter invalsmötet.

 

Medlemsavgiften är 2024 bestämd till 250 kr (Är du upp till 25 år reduceras avgiften till 125 kr). Då ingår också plats i aktuell utställningsfolder, samt en kort presentation på föreningens webbplats. Medlemsavgiften erläggs före sista april. (Se info under medlemsavgift.)

Tips:
Var noga i ditt urval och hur du presenterar ditt verk (exempelvis oinramat – inramat). I sin bedömning granskar medlemmarna bland annat teknik, komposition, formspråk, tilltal, och presentation.

Ytterligare information om invalsprocessen lämnas av ordförande Marina Lillich 0761 13 77 48 , info@ljusstrak.se eller kultursekreterare Elin Sörman 0587-812 94.

Välkommen!

 

Medlemskap och inval

 Har du anknytning till Nora eller har du varit utställande gäst två gånger? Då är du välkommen att söka medlemskap  i den ideella föreningen Ljusstråk! Ansökan kan endast ske under mars månad. Ansökan annan tid än angiven period handläggs inte.

Invalsförfarandet går i korthet till på följande sätt:
De som vill bli medlemmar i föreningen och även medverka i Ljusstråk ska lämna in tre verk ur de senaste två årens produktion och fylla i ett formulär här på hemsidan. Var noga i ditt urval av dessa tre verk så att de blir representativa för ditt konstnärliga uttryck och teknik. Var även noga med hur dina verk presenteras. Vid ett medlemsmöte i april visas konstverken – med dolda signaturer och utan presentation av den som gjort verken. Medlemmarna ger ett ja eller ett nej till inval.

INVAL 2024 : 

Ansökningsblanketten syns bara på hemsidan under ansökningsperioden till och med 30 mars.

För att ansöka 2024, klicka på länken: https://forms.office.com/r/0PJzbaefWB

2024 inval sker hos Cafe Slottspigorna. Inlämning av verk sker kl. 8-14 tisdag 2 april och 9-18 torsdag 4 april.

Invalsutställningen med medlemmarnas röstning pågar kl 12-16 lördag – söndag 6-7 april. Digital omröstning från kl 12 lördag 6:e till söndag 7 :e kl 16.

De sökande kommer att meddelas per e-post omedelbart efter invalsmötet.

 

Medlemsavgiften är 2024 bestämd till 250 kr (Är du upp till 25 år reduceras avgiften till 125 kr). Då ingår också plats i aktuell utställningsfolder, samt en kort presentation på föreningens webbplats. Medlemsavgiften erläggs före sista april. (Se info under medlemsavgift.)

Tips:
Var noga i ditt urval och hur du presenterar ditt verk (exempelvis oinramat – inramat). I sin bedömning granskar medlemmarna bland annat teknik, komposition, formspråk, tilltal, och presentation.

Ytterligare information om invalsprocessen lämnas av ordförande Marina Lillich 0761 13 77 48 , info@ljusstrak.se eller kultursekreterare Elin Sörman 0587-812 94.

Välkommen!

 

Medlemsavgift

Medlemsavgiften betalas in på Ljusstråks bankgiro 5915-7701 senast den 30 april.

Medlemsavgiften för 2024: 250 kr per år, studerande till och med 25 år får halverad medlemsavgift.
Att delta som gäst kostar lika mycket som ordinarie medlemskap.
Det är även möjligt att lösa stödmedlemskap för samma kostnad. Läs mer under Stödmedlemskap. (länk)
Medlemsavgiften betalas in till föreningens konto före 30 april, Bankgiro 5915-7701 eller Sparbanken clearing nr 8191-9, konto 14041867-4. Vi tar även emot betalning via Swish: 123 596 41 50. Ange ditt namn samt att betalningen avser medlemsavgift.

Kontakt

E-post: info@ljusstrak.se

Ordförande Marina Lillich, 076-113 77 48

 

 

Kultursekreterare Elin Sörman, telefon 0587 –810 00

Besöksadress: Nora bibliotek, Storgatan 15, Nora.

Regler för gäster

Ljusstråks medlemmar får bjuda in en gäst var till evenemanget Ljusstråk

Ljusstråks invalda medlemmar får som utställare bjuda in en gäst vardera till evenemanget Ljusstråk att ställa ut tillsammans med den som bjuder in.

Ensamutställare får bjuda in två gäster i stället för en för att stärka den geografiska spridningen.
Som ensamutställare räknas den medlem som ställer ut ensam på en plats. Om två eller flera medlemmar ställer ut tillsammans i samma lokal (eller närliggande lokaler) får man som tidigare bara bjuda in en gäst var.

Inbjudande medlem garanterar att kvaliteten på gästens alster uppfyller de krav på kvalitet som Ljusstråk ställer vid inval av nya medlemmar.

Gästen är med i broschyren med en bild och kort text.

Gästen deltar i samlingsutställningen med ett till tre verk.

Gästen ska vara närvarande under Ljusstråk vid sina verk.

Inbjudande medlem ansvarar för att gästen får den information som gästen behöver inför Ljusstråk.

Att delta som gäst kostar lika mycket som ordinarie medlemskap och betalas in på Ljusstråks bankgiro 5915-7701 senast den 30 april.

Samlingsutställningen

Samlingsutställningen pågår från början av augusti fram till och med Ljusstråkshelgen.

Inlämning till samlingsutställningen sker måndagen samma vecka som vernissagen hålls, kl 18–20. Kan du inte lämna in ditt/dina verk då, be någon annan göra det åt dig.

Samlingsutställningen vaktas av deltagande medlemmar. Vaktschema kommer via e-post. Byten av pass kan deltagarna ordna själva men alla ändringar måste meddelas till Paula Tidefjärd, helst via e-post.

  • Eventuell uppdelning/skiftgång gör ni upp inom ert pass men alla inom passet måste känna till det.
  • Kontakta varandra i god tid så att ni har koll på er dag. Kontaktuppgifter finns på hemsidan och broschyren.
  • Ni som jobbar under Noramarken och kommer med bil måste hämta passerkort innan den helgen.

Styrelsen

Styrelsen för den idéella föreningen Ljusstråk 2024
Ordförande: Marina Lillich
Kassör: Helena Brinck
Ledamöter: Rainer Hickisch,  Beate Johannessen, Paula Tidefjärd, Christopher Rhymer ,
Suppleanter: Eddy Arthursson, Torsten Sandberg
Revisorer: Hans Jonasson, Benny Lavér
Revisorssuppleant: Katarina Sandberg
Kontaktuppgifter till ordförande, sekreterare och kommunens kultursekreterare hittar du under Kontakt 

Stadgar

Stadgar för den ideella föreningen Ljusstråk antagna vid årsmötet 2022 i korthet:

Den ideella föreningen Ljusstråk har som syfte och ändamål:

  • Att vara ett aktivt nätverk för utövare och arrangörer inom kulturyttringar såsom bild och form, musik, scenkonst eller ordkonst. Utövaren och arrangören ska ha anknytning till Nora kommun eller Ljusstråk.
  • Att genom arrangemanget Ljusstråk ansvara för att varje år första helgen i september bjuda in till ateljéer, verkstäder, utställningar och scener för att möta publiken. Föreningen ska arbeta för ett gott samarbete med Nora kommun och dess befolkning, ideella organisationer, institutioner och företagare.
  • Att genom sin verksamhet sträva efter publikens förtroende samt värna namnet Ljusstråk.

 Medlemskap

Medlem är den som sökt och blivit antagen samt deltar inom sin konstart. 
Medlemskap för utställare inom bild och form kan sökas en gång per år genom anmälan. Tre representativa verk från de två senaste årens produktion lämnas in för bedömning. De ska vara föreningen tillhanda under mars månad.  Ljusstråks medlemmar väljer in nya medlemmar genom sluten omröstning vid ett möte i april. Enkel majoritet krävs, vid lika röster bifalls ansökan.

Arrangörer, musik- ord- och scenkonstutövare som söker medlemskap i föreningen ska, av praktiska skäl, anmäla sitt intresse om medlemskap till styrelsen senast den sista mars för godkännande.

Medlemskapet är personligt och kan behållas även under tillfälliga uppehåll så länge medlemsavgiften betalas. Postumt deltagande tillåts en gång. Styrelsen äger rätt att utse hedersmedlemmar. Medlem förtecknas i föreningens medlemsregister hos föreningens ordförande och kassör, vilka är registeransvariga. Som medlem godkänner man att ens namn visas i broschyr, på hemsidan och i protokoll från medlemsmöten

Medlemsavgiften omfattar förutom medlemskap i föreningen även medverkan i aktuell Ljusstråksbroschyr och hemsida. För att få medverka som utställare i årets folder ska medlemsavgift vara betald senast den 30 april. Studerande upp till 25 års ålder betalar halv avgift.

Stödmedlemskap

Stödmedlem är person eller förening som betalar samma medlemsavgift som ordinarie medlem. Stödmedlem får delta i alla föreningsaktiviteter undantaget invalsmötet. Stödmedlem har inte rätt att ställa ut eller uppträda inom Ljusstråk och får inte rösta vid val.

Uppsagt medlemskap

Om medlemsavgift för innevarande år inte betalats före 30 april anses medlemskapet uppsagt. Alla uppgifter på hemsida och i medlemsförteckning tas bort.
Medlem som brutit mot föreningens stadgar, inte följt sina förpliktelser, missbrukat dess goda namn eller på annat sätt motarbetat föreningens syfte kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Alla uppgifter på hemsida och i medlemsförteckning tas bort. Utesluten medlem kan hänskjuta frågan till årsmötet. Anmälan om detta till görs till styrelsen inom en månad från meddelandet om uteslutning delgivits. Utesluten medlem äger rätt att ansöka om nytt medlemskap efter två år.

Styrelsen

Styrelsen består av minst 5 ledamöter: ordförande, kassör och ytterligare 3 ledamöter + 2 suppleanter och högst 7 ledamöter + 2 suppleanter.
Styrelsen är en arbetande styrelse.
Ledamöterna bör representera olika konstarter.
Ordförande väljs på två år.
Kassör väljs på två år med förskjutning gentemot ordförande.
Ledamöter liksom suppleanter väljs på två år med förskjutning på ett år för att behålla kontinuitet.
Styrelsen ska ha 2 revisorer och 1 revisorssuppleant. Dessa väljs på 1 år.

Styrelsens sammanträden

Styrelsen sammanträder på ordförandens initiativ.
Styrelsen är beslutsför när en ledamot utöver halva totala antalet ledamöter är närvarande. Vid omröstning har ordföranden utslagsröst.

 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår omfattar ett kalenderår.

 Årsmöte

Årsmöte hålls före februari månads utgång. Skriftlig kallelse till årsmöte ska vara medlemmarna tillhanda senast en månad före årsmötet. E-post ses som skriftlig kallelse. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.

 Föreningens firma

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör. Kassören och ordföranden tecknar var och en för sig rätt till föreningens bank- eller postgirokonto samt kassa.

 Styrelsens verksamhet och föreningens räkenskaper
Styrelsens verksamhet och föreningens räkenskaper granskas av två revisorer.

 Stadgeändringar

För ändring av eller tillägg till dessa stadgar fordras beslut av två på varandra följande föreningssammanträden med minst en månads mellanrum, varav ett utgör ordinarie årsmöte. För stadgeändringsbeslut fordras två tredjedels majoritet vid båda sammanträdena.

 Upplösning av föreningen

Upplösning av föreningen kan endast beslutas av två på varandra följande medlemsmöten med minst en månads mellanrum, varvid ett utgör årsmöte. För beslut om upplösning fordras två tredjedels majoritet vid båda mötena. Vid föreningens upplösning skall föreningens tillgångar användas för stöttning av andra kulturaktörer i Nora kommun.

Stödmedlemskap

Bli stödmedlem i den ideella föreningen Ljusstråk

Vill du bli stödmedlem i Ljusstråk? Ett stödmedlemskap kostar 250 kr och gäller 1 år från det datum betalning erlagts.
Som stödmedlem får du delta i föreningens möten, kurser och aktiviteter men får inte delta vid inval av nya ordinarie medlemmar. Du har inte heller rösträtt vid årsmötet.
Du får inte ställa ut inom ramen för Ljusstråk – det måste man vara invald medlem eller inbjuden gäst för att få göra.
Det går bra att bli medlem genom att anmäla sig och betala vid samlingsutställningen.

Du kan också betala in på Ljusstråks bankgiro 5915-7701. Märk inbetalningen stödm + namn och meddela samtidigt detta via mail till föreningens ordförande.

Ljusstråk tackar för ditt stöd!