Ord.

Ord.

Övrigt

Anders Wallén

Medlem

Bilder, böcker och musik

Fotografi Ord

Foto: Uppgift saknas

Ted Ström

Medlem

Akvareller, tryck, text och musik

Grafik Måleri/teckning/Illustration Ord

Foto: Uppgift saknas

info@tedstrom.se

http://www.tedstrom.se

Björn Dahlfors

Medlem

202053: Fotografi och poesi från pandemins första år

Fotografi Ord

bjorndahlfors@gmail.com

Lennart Eldsfors

Medlem

”Tre kronor” mötesplats i Moshyttan

Fotografi Måleri/teckning/illustrationOrd Skulptur

Trä

Foto: Uppgift saknas

lennartwaltereldsfors@gmail.com