Utställarna presenterar sig på Instagram

Följ oss gärna på Instagram där utställarna i Ljusstråk presenterar sig fortlöpande.

https://instagram.com/ljusstrak?igshid=MzRlODBiNWFlZA==