Inval till Ljusstråk under mars

Invalet är klart, vi hälsar 13 nya medlemmar välkomna!