Utställnings/arrangörsavgift 250kr betalas in till föreningens konto före 30 april, Bankgiro 5915-7701 eller Sparbanken clearing nr 8191-9, konto 14041867-4. Vi tar även emot betalning via Swish: 123 596 41 50

Utställnings/arrangörsavgiften, 250 kr,  betalas in till föreningens konto före 30 april, Bankgiro 5915-7701 eller Sparbanken clearing nr 8191-9, konto 14041867-4. Vi tar även emot betalning via Swish: 123 596 41 50. Ange ditt namn!